Home

ศูนย์รวมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ carenursinghome.com
แคร์เนอสซิ่งโฮม (Care NursingHome) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นเวลากว่า 10 ปี ในการให้บริการดูแลบุคคลที่ท่านรักที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไขข้อเสื่อม ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม ให้อาหารทางสายยาง พาร์กินสัน แผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ฯลฯ โดยมีการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันแคร์เนอสซิ่งโฮม มีทั้งหมด 2 สาขา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.chirahome.com
ปรัชญาในการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
บ้านจิร ให้การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะรายโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล โดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เรามุ่งมั่นและยึดถือหลักในการให้บริการโดยมุ่งเน้นความใส่ใจ ดูแลห่วงใย จริงใจในบริการ เสมือนญาติของเรา โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตลอดเวลา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีฟื้นฟูที่ดีขึ้น และผู้สูงอายุมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.thannateenursingcare.com
เป็นศูนย์รับจัดส่ง พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว ผู้ช่วยพยาบาล คนดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ครบวงจร
ซึ่งพนักงานของเราทุกคน ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติตามระเบียบของทางศูนย์และ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี พนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการอบรมในการออกปฏิบัติงานตามสายงานนั้นๆ และในการออกปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ทางเรามีความยินดีให้บริการอีกทั้งยังยินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนการตัดสินใจเพราะทางศูนย์เราตระหนักดีว่าการที่ท่านฝากคนที่ท่านรักและห่วงใยที่สุดให้กับทางศูนย์เราดูแล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.bwellhealthcare.com
บีเวลล์เฮลล์แคร์ยินดีให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น โดยทีมงานคูณภาพที่มีประสบการณ์ เอาใจใส่ในการบริการ เพื่อสุขภาพของบุคคลที่คณรัก ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1 ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้
2 ผู้สูงอายุหรือ ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ
3 ผู้สูงอายุหรือ ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยทีมงานแพทย์ และ พยาบาล มหิดล(ศิริราช) เช่นให้อาหารทางสายยาง ใช้สายสวนปัสสาวะ ต้องดูดเสมหะจากท่อเจาะคอ พ่นยาขยายหลอดลม หรือทำกายภาพบำบัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.natthanan.com
นัฐนันท์ได้ยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรมต่อเจ้าหน้าที่ และลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา เราให้บริการด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็กโต แม่บ้าน-แม่ครัวโดยเจ้าหน้าที่วิชาชีพ-ผู้ช่วย P/N N/A และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน รับจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยมีบริการดูแลทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้านทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่วประเทศ รับดูแลทั้งแบบรายวัน/รายเดือน และแบบไปกลับ 12 ชั่วโมง โดยท่านสามารถสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเองทั้งที่สำนักงานหรือทางโทรศัพท์ – 27/09/58 – 33

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.bettercare-nursinghome.com
ศูนย์เบทเทอร์แคร์-เนอร์สซิ่งโฮม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดส่ง ดูแลบริบาลเด็กเล็ก เด็กอ่อน พี่เลี้ยงเด็กเล็ก เด็กโต ดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย แม่บ้าน แม่ครัว จัดส่งประจำบ้าน โรงพยาบาล และนอกสถานที่ เรามีประสบการณ์กว่า 10 ปี มีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ตลอดจนมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ในสายงานวิชาชีพโดยตรงไว้คอยให้บริการ – 03/10/58 – 27

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.ditsaranursinghome.com
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพ รักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมงให้การดูแลแบบองค์รวม โดย วางแผนการดูแล ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม และความสามารถ สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจ